ΤΟΤΕΜ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟ

3,00

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 8285 Κατηγορίες: ,

ΤΟΤΕΜ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟ

ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ ΦΡΌΥΝΤ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΧΡΗΓΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

 Ο Σίγκμουντ Φρόυντ γεννήθηκε τό 1856 στό Φράιμπερκ τής Μοραβίας. Μετά τό πέρας τών Ιατρικών του σπουδών Αφιερώθηκε στην έρευνα ψυχικά έξαρτημένων Ασθενειών, Αρχικά ίδιαίτερα τής ύστερίας. Έδρασε στη Βιένη, όπου Από τό 1902 ήταν έπίτιμος καθηγητής, κυρίως μέ τή δημιουργία ένός κύκλου μαθητών καί συνοδοιπόρων, στους όποίους συγκαταλέγονταν Αρχικά ό Άντλερ καί ό Γιούνγκ, ό Ράιχ, ό Φερέντσι καί Αλλοι πολλοί Από τούς πρωτεργάτες τής Ανάπτυξης τής ψυχανάλυσης, τής όποίας θεωρείται Ιδρυτής. Πέρα Από τόν πρακτικό σκοπό τής θεραπείας τών νευρώσεων οί διαπιστώσεις τής Αναλυτικής μεθόδου όδήγησαν σέ μιά καθολική ψυχολογία. Ή συμβολή τού Φρόυντ στήν έπιστημονική, έρμη-νευτική καί Αναλυτική έπεξεργασία τών πολιτιστικών καί κοινωνικών προβλημάτων τού Ανθρώπου είναι Ανεκτίμητη. Τό 1938 κατέφυγε στό Λονδίνο, όπου καί πέθανε τό 1939.

«Στό έργο τής ζωής του θά Αναγνωρίσουμε κάποια μέρα μιά Από τίς σημαντικότερες συμβολές γιά τή δημιουργία μιας νέας Ανθρωπολογίας καί μ’ αύτή τού θεμέλιου τού πολιτισμού, τού σπιτιού μιας εύφυέστερης καί πιό έλεύθερης Ανθρωπότητας».

Τόμας Μά