ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

4,00

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 6910 Κατηγορίες: ,

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΦΩΝ » Η ΖΩΗ » 1990.

ΣΕΛ.: 133.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το διήγημα πού κρατάς στά χέρια σου είναι μιά άληθινή ιστορία, έστω κι αν διαφέρουν τά ονόματα των προσώπων άπό τά πραγματικά, έστω κι αν στίς λεπτομέρειες τά πράγματα δέν έγιναν άκριβώς έτσι, όπως περιγράφονται στίς σελίδες τού βιβλίου.

 

Ή Ιστορία είναι άληθινή, γιατί στά μικρό χωριουδάκι τής Κίνας, στή Γιουλέν, όπως καί σ’ όλη τή χώρα τού Κίτρινου Ποταμού, ή οικογένεια Κβάι Λάν μέ τά πέντε άδέλφια θά ζήσονν σ’ όλη του τήν τραγικότητα |ένα έμφύλιο πόλεμο καί θά ύποστοϋν όλες τίς συνέπειες τής «μορφωτικής έπανάστασης» τών κομμούνιστών μέ τήν προσφυγιά, τίς διώξεις, τίς φυλακίσεις, τόν ξεριζωμό.  Κοντά όμως στήν Πίστη τού Χριστού θά σταθούν ορθοί μ’ όλους τούς Χριστιανούς τής Κίνας. Θά πάθουν, θά μάθουν και θά νικήσουν.

 

«Στή χώρα τού Κίτρινου Ποταμού», λοιπόν πώς νικάει ή Πίστη!

Ή «Ζωή τού Παιδιού»