Ο ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ

6,00

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 6819 Κατηγορία:

Ο ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ

ΔΗΜ. ΚΑΜΕΛΙΩΤΗ

ΑΘΗΝΑΙ  1968

ΣΕΛ:133

ΠΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΤΟΥ κ. ΤΑΚΗ ΔΟΞΑ.

 

Η πλήρης, ή αυθεντική ελληνικότητα πού κατακλύζει <τό «άνά χεΐρας» δεύτερο βιβλίο τον κ. Δημ. Καμελιώτη, έχει αρκετές, ρίζες της και στο πρώτο τον — την είδνλλιακή και δραματική νονβέλλα «Άχόρταρη γη». ’Εδώ μάλιστα η ελληνικότητα αυτή αντλείται άπ τά σκοτεινά χρόνια της μεγάλης δονλείας τον Γένους και προβάλλεται δεμένη άρρηκτα μέ το ηρωικό στοιχείο της κλεφτονριάς, πράγμα πού δέ σημαίνει μόνο ανάπλαση κι υπόμνηση μά και βαθύτερη εθνική έπιταγή γιά τους καιρούς μας.

Εκτος ομως άπο αυτό, «’Ο Γενίτσαρος» είναι ενός άλλον ειδονς προσπάθεια τον Ή λείου συγγραφέα : νά συνθέσει ενα ιστορικό μυθιστόρημ η, άς πούμε, ενα μυθιστορηματικό έπος. Κι οι δυσκολίες σ’ αυτό το είδος τής Λογοτεχνίας μας, μολονότι τό κορμί τοϋ ’’Εθνους έχει σάρκα και οστά πολλά κι* αναμφισβήτητα γεγονότα, δέ μπορεί παρά νάναι πάντα πολλές. Γιατί ό δημιουργός οφείλει νά «σνρράψει» την ιστορική πραγματικότητα, τόσο σάν πλαίσιο δσο και σάν τρέχουσα ζωή, μέ τη φαντασία, ώστε νά πείσει και συνάμα νά παρασύρει αισθητικά τον αναγνώστη μεταφέροντάς τον στην άνάκληση μιας εποχής πού ξαναζωντανεύονται τό κλίμα, τά πρόσωπα, τά αισθήματα.

*Ο κ. Καμελιώτης σίγουρα θά μελέτησε και θά κουράστηκε πολύ ώσπου νά μαζέψει τό άναγκαιο ιστορικό υλικό (άπ τό 1798 ως τις παραμονές τοϋ 521) γιά τό «Γενίτσαρό» τον και νά τό ταξινομήσει μέ κέντρο ενός μεγάλου κύκλου τήν περιοχή τής Λυνίστενας. Και θά κουράστηκε άκόμα περισσότερο