ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΗΤΕ,ΛΑΘΟΣ!

5,00

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 7105 Κατηγορία:

ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΗΤΕ,ΛΑΘΟΣ!

ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑ 1964.

ΣΕΛ:190

Τό Μέ σνγχωοήτε, λάθος! είναι μίά Ιπιλογή από χρονογραφήματα ποδ έχουν δημοσιευθή στήν Μεσημβρινή καί Εικόνες. ‘Ο Φρέντυ Γερμανός γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τδ έτος 1934 καί κατάγεται άπό γήν Μυτιλήνη. Δημοσιο-γραφεϊ άπό τό 1953, δπότε άρχισε &ς έλεό-θερος ρεπόρτερ. «Εκτοτε άνέλαβε πολλές δημοσιογραφικές αποστολές σέ διάφορες χώρες καί εγινε γνωστότατος ώς εύθυμογρά-φος μέ πηγαίο χιοϋμορ, παρατηρητικότητα καί πρωτότυπο δφος. ‘Ο Γιάννης Κυριακόπου-λος που εικονογράφησε αυτή τήν έκδοση είναι δ ΚΓΡ τής Μεσημβρινής. Βιογρα-φικά στοιχεία-: νΕτος γεν-νήσεως, 1937. Πτυχιοΰχος Σχολής Καλών Τεχνών Ρώμης. Πρώτη συνεργασία στό ιταλικό χιουμοριστικό περιοδικό II Trevaso. Μετάλλιο οτόν παγκόσμιο χιουμοριστικό διαγωνισμό του Foligno ’Ιταλίας. Σκίτσα του δπάρχουν στήν Μεγάλ.η *Εγκυκλοπαίδεια Γελοιογράφων.