ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ( 3ος τομος )

16,00

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 3126 Κατηγορία:

Ἐπιστολὲς
πρὸς Δημόνικον (3ος τόμος).

 
Βάσος Ἠλία Βογιατζόγλου.

Πρὶν ἀπὸ ἕξη περίπου χρόνια εἶχα τὴν χαρὰ νὰ δημοσιεύσω μιὰ πρώτη συλλογὴ τῶν «Ἐπιστολῶν πρὸς Δημόνικον» φιλοδοξώντας νὰ ἀποτελέσουν μιὰν ἀφετηρία στὸ ξεκίνημα ἑνὸς ἐρευνητῆ ποὺ ἀποφάσισε ν’ ἀκολουθήσει τὸν δύσβατο δρόμο γιὰ τὴν ἀνεύρεση καὶ βίωση τῆς Ἀλήθειας.

Ἕνα χρόνο μετά, ἐξέδωσα μιὰ δεύτερη δέσμη ἐπιστολῶν μὲ τὴν ἴδια πάντα ἐπιδίωξη καὶ τὸν ἴδιο στόχο. Ἡ ἀπροσδόκητη ἀνταπόκριση ποὺ σημείωσαν οἱ δύο πρῶτες συλλογὲς στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ μὲ ἐνθαρρύνει σήμερα νὰ συγκεντρώσω καὶ νὰ δημοσιεύσω καὶ μιὰ τρίτη συλλογὴ ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς αὐτὲς μὲ κύρια ἐπιδίωξη νὰ φωτιστοῦν μερικὲς ἀκόμη πτυχές, ἰδέες καὶ προτάσεις ἔρευνας ποὺ ἀφοροῦν τοὺς τομεῖς τῆς διάνοιας καὶ τοῦ αἰσθηματικοῦ μας κόσμου, καθώς καὶ τῶν ἐνεργειῶν μας ποὺ ἀναπόδραστα συνδέονται μὲ αὐτούς.

Ἐπιχειρώντας μιὰ σταδιακὴ κατάδυση στὴν ἀφετηρία τῶν σχέσεων τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καὶ τῶν προκλήσεων ποὺ καθημερινὰ καὶ ἀναπόφευκτα προκύπτουν ἀπὸ αὐτές, προσεγγίζονται κάποιες πτυχὲς τῆς ὁρατῆς καὶ ἀόρατης Δημιουργίας. Κυρίως δὲ τῶν μεγάλων Ἀρχῶν ποὺ τὴν συγκροτοῦν καὶ τὴν κατευθύνουν στὸν ἔσχατο προορισμό της, ποὺ εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἡ ἀφετηρία της.

 

Σελίδες 288
Εὐρω: 16,00