Γενικές Πληροφορίες

Εργασίες Βιβλιοδεσίας

Στο κατάστημα τις οδούς Σόλωνος 92 λειτουργεί και καλλιτεχνικό βιβλιοδετείο όπου αναλαμβάνουμε την απλή επιδιόρθωση, την βιβλιοδεσία με δέρμα ή πανί του αγαπημένου σας βιβλίου.

Συνέχιση Ανάγνωσησ →

Πολιτική επιστροφής / αντικατάστασης!

Επιστροφή της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από παραλαβή προϊόντος με διαφορετικό κωδικό από αυτόν που έχει παραγγελθεί από λάθος μας. Στις άνωθεν περιπτώσεις πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας άμεσα και αποστολή του ελαττωματικού προϊόντος μέσα σε 15 ημέρες σε ασφαλές πακέτο με την ίδια εταιρία ταχυμεταφοράς με την οποία είχε αποσταλεί το προϊόν. Σ’ αυτήν τη περίπτωση τα έξοδα αποστολής βαραίνουν την εταιρία.

Συνέχιση Ανάγνωσησ →

Όροι χρήσης

Η εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εξυπακούεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ο χρήστης που εγγράφεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή προσωπικά στοιχεία του. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλλει επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία...

Συνέχιση Ανάγνωσησ →